Over mij

Arianne Nelemans (geb. 1970)

Sinds 2009 ben ik geregistreerd lid van de NVRG (Nederlandse Vereniging Relatie-en gezinstherapie) als individuele-, relatie- en gezinstherapeut. Daarnaast ben ik sinds 2021 geregistreerd als supervisor en sinds 2024 als  leertherapeut voor de NVRG en de SKJ.

Vanaf 1993 heb ik met plezier jarenlange ervaring opgedaan in het werken met en leren over kinderen, jongeren, gezinnen en relaties bij verschillende instellingen binnen de kinder- en jeugd-GGZ. In het werken met kinderen, jongeren en volwassenen kwam ik steeds meer tot het inzicht dat de omgeving om de persoon heen van groot belang is in het functioneren, problemen kunnen oplossen maar je ook sterk kunnen vormen. Dit heeft gemaakt dat ik me daarin steeds meer ben gaan scholen, verdiepen en nu inmiddels al vele jaren als systeemtherapeut werkzaam ben; de laatste jaren ook met EMDR als mogelijke inzet in de behandeling omdat trauma’s van invloed zijn op ons functioneren en ons sterk kunnen belemmeren in ons welbevinden.

In november 2017 ben ik gestart met mijn eigen praktijk. Een kleine setting waarin ik me kan richten op de gesprekken en behandelingen. Dat doen wat nodig is om bij te dragen aan de positieve verandering. Een praktijk waarin uw verhaal centraal staat. Waar er met u als gesprekspartner samen wordt gewerkt aan het komen tot oplossingen of nieuwe inzichten. Als mens en gesprekspartner ben ik vriendelijk, open, oplossingsgericht, respectvol, deskundig, professioneel en gericht op samenwerken. Er is ruimte om serieus in gesprek te gaan, maar ook ruimte voor verschillen, blikwisselingen, lachen en om te relativeren.
Uw privacy is gegarandeerd!

Registratie SKJ – Kwaliteitsregister Jeugd  sinds 2017

Registratie NVRG – Nederlandse Vereniging voor Relatie-en gezinstherapie sinds 2009

Ingeschreven bij de Samenwerkende EMDR-therapeuten NL 

Geregistreerd supervisor NVRG 

Geregistreerd leertherapeut NVRG

AGB-Code: 94063992

KVK: 69921881