EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor “eye movement desensitization and reprossing”. Letterlijk vertaald betekent dit: “door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.”. Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen. Een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals bijvoorbeeld een ongeluk, ziekenhuisbezoek of geweldervaringen in verschillende vormen.

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Wetenschappelijk aangetoond

In Nederland wordt EMDR sinds eind jaren negentig als behandelmethode bij volwassenen toegepast en sinds begin tweeduizend bij jongeren en kinderen. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat de EMDR behandelmethode bij zowel enkelvoudige- als meervoudige problematiek uiterst effectief is. Door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen wordt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

De EMDR kan ingezet worden voor enkelvoudige trauma’s, aanvullend of onderliggend aan de systeemproblematiek. Mensen met een (complexe) PTSS verwijs ik naar de hierin gespecialiseerde collega’s.

Wanneer EMDR?

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Met behulp van EMDR-therapie kan de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en verwerkt.

EMDR helpt bij:

  • angsten en fobieën:
   • rijangst
   • straatvrees
   • sociale angst
   • spinnenangst
   • waterangst
  • depressie
  • relatieproblemen
  • verslavingsproblemen
  • dwanggedachtes
  • pestverleden – heden
  • trauma na overval – inbraak
  • burn out
  • paniekgevoelens
  • woede-uitbarstingen
  • nachtmerries
  • weinig zelfvertrouwen
  • paniekaanvallen

Voor meer informatie: www.emdr-therapeuten.nl