Links

  • VIN: Als er zorgen zijn over het opgroeien van uw kind, kunnen er meerdere professionals tegelijkertijd betrokken zijn. Deze professionals kunnen gebruik maken van VIN om met elkaar samen te werken en zo de best mogelijke ondersteuning te bieden aan uw kind. VIN staat voor Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord. Het is een digitaal hulpmiddel dat professionals met elkaar verbindt als zij bij dezelfde jeugdige tot 23 jaar of diens ouders betrokken zijn. Door snel met elkaar samen te werken, kunnen zij de best mogelijke ondersteuning aan u en het kind bieden. 
    Het gebruik van de VIN is door gemeenten contractueel vastgelegd.
    Indien noodzakelijk maak ik gebruik van de VIN, echter alleen in overleg én met toestemming van alle betrokkenen.
    Voor meer informatie zie:  https://vroegsamenwerken.nl/  
    Met dank voor de foto: achterdedijk.nl/fotografie