Leertherapie

Bij Praktijk Nelemans is het mogelijk om leertherapie te volgen bij een NVRG-erkende leertherapeut.

Binnen de leertherapie leer je zicht te krijgen op jezelf als mens en professional. Als mensen hebben we allemaal onze sterke kanten, kwetsbaarheden, context, positieve en negatieve ervaringen die van invloed zijn op ons als persoon en die we ook meenemen in ons functioneren als professional. Bewustwording van de verschillende rollen waar je als professional mee te maken hebt, is een van de doelen van leertherapie. Het biedt jou de mogelijkheid om te werken aan meer inzicht, erkennen, herkennen of verschuiven van persoonlijke dominante blikken/verhalen die wij allemaal hebben meegekregen. Maar het leert je ook over de kwetsbare positie van de “cliënt” en het belang van een goede, veilige therapeutische relatie. Je ervaart de impact van ‘in therapie zijn’ en de verschillende technieken/methodieken. Daarmee kan leertherapie een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke groei en het ontwikkelproces van jou als (systeem-) therapeut,  wel of niet in opleiding.

Leertherapie is een onderdeel van de opleidingsroute tot een NVRG-erkende systeemtherapeut.

De vraag voor leertherapie kan ook voortkomen uit een situatie waarin je merkt dat je blijft vastlopen in je werk of steeds in hetzelfde patroon stapt of even geen ruimte meer ervaart om je denken te verschuiven.

Op de website van de NVRG zijn de richtlijnen voor leertherapie te vinden. https://nvrg.maglr.com/route-naar-systeemtherapeut/supervisie-en-leertherapie 

Het tarief voor leertherapie is 110 euro voor een uur inclusief voorbereiding.