Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, collega’s, familie schoolklas of buurt. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een proces waarbij makkelijk ruis, misverstanden, vragen en gedachten die zich steeds blijven opdringen en problemen kunnen ontstaan. Er kunnen conflicten ontstaan, maar ook kun je als individu steeds meer gaan ervaren dat je niet lekker in je vel zit, je stemming afneemt of erg wisselt, je onverklaarbare lichamelijke klachten hebt en een gevoel van ontevredenheid hebt.

Het doel van de therapie kan heel verschillend zijn. Als therapeut zal ik aansluiten bij je eigen wensen en behoeften. Samen kunnen we onderzoeken  hoe we de cirkel kunnen doorbreken, inzicht kunnen verwerven in bijvoorbeeld je eigen krachten, vaardigheden, sterke punten en minder sterke punten, patronen. Versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving). Dit kan individueel, relationeel en als gezin.  Een systeemtherapeut staat niet alleen stil bij problemen, maar heeft ook oog voor de veerkracht van een systeem en stimuleert cliënten bij het zoeken naar eigen oplossingen. Bronnen van steun in de omgeving van de cliënt worden actief gezocht en waar mogelijk benut.

Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding, individuele systeemtherapie of systeembehandeling in groepsverband is ook mogelijk.