Welkom

Welkom bij Praktijk Nelemans in het centrum van Den Helder, Noord-Holland (vlakbij het station).
Als u het gevoel heeft zelf niet meer tot oplossingen te komen, kunt u als volwassene, kind/jongere, paar of gezin bij Praktijk Nelemans terecht voor:

  • individuele behandeling
  • relatie- of gezinsbehandeling
  • coaching

EMDR kan deel uit maken van de behandeling.

Het is mijn doel als behandelaar om samen met u te werken aan weer zelf tot oplossingen kunnen komen, met elkaar in gesprek kunnen gaan, angsten en nare ervaringen weer hanteerbaar maken, zodat u, uw gezin of uw kind weer meer draagkracht en minder draaglast ervaart.

Als behandelaar ben ik professioneel, ervaren, deskundig, vriendelijk, betrokken, oplossingsgericht, open en niet oordelend.

Wanneer u contact opneemt, zullen we een afspraak maken voor een eerste gesprek waarin we samen de wensen, verwachtingen en mogelijkheden bespreken.

Op deze site kunt u zich verder informeren. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen:

  • telefonisch 06 40220554 (spreek de voicemail in en er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen)
  • via de mail info@praktijknelemans.nl

De praktijk heeft voor jeugdhulp contracten met de gemeente Den Helder, Schagen en Texel.
Daarnaast werk ik ook in opdracht van verschillende instellingen in Noord-Holland op het gebied van Kinder- en Jeugdpsychiatrie als systeemtherapeut, supervisor of werkbegeleider.

Ook supervisie en  leertherapie behoren tot het aanbod van de praktijk.

Arianne Nelemans
Systeemtherapeut, Supervisor en Leertherapeut NVRG/SKJ

Aangesloten bij beroepsverenigingen NVRG, SKJ en EMDR

Praktijk Nelemans
Polderweg 19 C
1782 EC Den Helder

Over mij

Arianne Nelemans (geb. 1970)

Sinds 2009 ben ik geregistreerd lid van de NVRG (Nederlandse Vereniging Relatie-en gezinstherapie) als individuele-, relatie- en gezinstherapeut. Daarnaast ben ik sinds 2021 geregistreerd als supervisor en sinds 2024 als  leertherapeut voor de NVRG en de SKJ.

Vanaf 1993 heb ik met plezier jarenlange ervaring opgedaan in het werken met en leren over kinderen, jongeren, gezinnen en relaties bij verschillende instellingen binnen de kinder- en jeugd-GGZ. In het werken met kinderen, jongeren en volwassenen kwam ik steeds meer tot het inzicht dat de omgeving om de persoon heen van groot belang is in het functioneren, problemen kunnen oplossen maar je ook sterk kunnen vormen. Dit heeft gemaakt dat ik me daarin steeds meer ben gaan scholen, verdiepen en nu inmiddels al vele jaren als systeemtherapeut werkzaam ben; de laatste jaren ook met EMDR als mogelijke inzet in de behandeling omdat trauma’s van invloed zijn op ons functioneren en ons sterk kunnen belemmeren in ons welbevinden.

In november 2017 ben ik gestart met mijn eigen praktijk. Een kleine setting waarin ik me kan richten op de gesprekken en behandelingen. Dat doen wat nodig is om bij te dragen aan de positieve verandering. Een praktijk waarin uw verhaal centraal staat. Waar er met u als gesprekspartner samen wordt gewerkt aan het komen tot oplossingen of nieuwe inzichten. Als mens en gesprekspartner ben ik vriendelijk, open, oplossingsgericht, respectvol, deskundig, professioneel en gericht op samenwerken. Er is ruimte om serieus in gesprek te gaan, maar ook ruimte voor verschillen, blikwisselingen, lachen en om te relativeren.
Uw privacy is gegarandeerd!

Registratie SKJ – Kwaliteitsregister Jeugd  sinds 2017

Registratie NVRG – Nederlandse Vereniging voor Relatie-en gezinstherapie sinds 2009

Ingeschreven bij de Samenwerkende EMDR-therapeuten NL 

Geregistreerd supervisor NVRG 

Geregistreerd leertherapeut NVRG

AGB-Code: 94063992

KVK: 69921881

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, collega’s, familie schoolklas of buurt. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een proces waarbij makkelijk ruis, misverstanden, vragen en gedachten die zich steeds blijven opdringen en problemen kunnen ontstaan. Er kunnen conflicten ontstaan, maar ook kun je als individu steeds meer gaan ervaren dat je niet lekker in je vel zit, je stemming afneemt of erg wisselt, je onverklaarbare lichamelijke klachten hebt en een gevoel van ontevredenheid hebt.

Het doel van de therapie kan heel verschillend zijn. Als therapeut zal ik aansluiten bij je eigen wensen en behoeften. Samen kunnen we onderzoeken  hoe we de cirkel kunnen doorbreken, inzicht kunnen verwerven in bijvoorbeeld je eigen krachten, vaardigheden, sterke punten en minder sterke punten, patronen. Versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving). Dit kan individueel, relationeel en als gezin.  Een systeemtherapeut staat niet alleen stil bij problemen, maar heeft ook oog voor de veerkracht van een systeem en stimuleert cliënten bij het zoeken naar eigen oplossingen. Bronnen van steun in de omgeving van de cliënt worden actief gezocht en waar mogelijk benut.

Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding, individuele systeemtherapie of systeembehandeling in groepsverband is ook mogelijk.

EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor “eye movement desensitization and reprossing”. Letterlijk vertaald betekent dit: “door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.”. Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen. Een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals bijvoorbeeld een ongeluk, ziekenhuisbezoek of geweldervaringen in verschillende vormen.

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Wetenschappelijk aangetoond

In Nederland wordt EMDR sinds eind jaren negentig als behandelmethode bij volwassenen toegepast en sinds begin tweeduizend bij jongeren en kinderen. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat de EMDR behandelmethode bij zowel enkelvoudige- als meervoudige problematiek uiterst effectief is. Door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen wordt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

De EMDR kan ingezet worden voor enkelvoudige trauma’s, aanvullend of onderliggend aan de systeemproblematiek. Mensen met een (complexe) PTSS verwijs ik naar de hierin gespecialiseerde collega’s.

Wanneer EMDR?

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Met behulp van EMDR-therapie kan de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en verwerkt.

EMDR helpt bij:

  • angsten en fobieën:
   • rijangst
   • straatvrees
   • sociale angst
   • spinnenangst
   • waterangst
  • depressie
  • relatieproblemen
  • verslavingsproblemen
  • dwanggedachtes
  • pestverleden – heden
  • trauma na overval – inbraak
  • burn out
  • paniekgevoelens
  • woede-uitbarstingen
  • nachtmerries
  • weinig zelfvertrouwen
  • paniekaanvallen

Voor meer informatie: www.emdr-therapeuten.nl

Kosten

Praktijk Nelemans is gecontracteerd zorgaanbieder  voor jeugdhulpverlening voor de gemeente Den Helder, Schagen en Texel.
Wanneer u een verwijzing heeft voor Jeugdhulpverlening kunt u een indicatie aanvragen voor behandeling bij Praktijk Nelemans. Dit kunt u zelf doen, maar ik kan u ook helpen bij het aanvragen van de indicatie.
Met deze indicatie is de behandeling volledig vergoed voor uw kind tot 18 jaar.

Voor behandeling van volwassenen kunt u eveneens terecht bij de praktijk.
Indien u kiest voor een particuliere behandeling zijn de kosten voor:

  • Individuele therapie:            € 110,- per sessie, incl. BTW
  • Partner/relatietherapie:     € 125,- per sessie, incl. BTW
  • Gezinstherapie:                      € 145,- per sessie, incl. BTW

De tarieven zijn inclusief voorbereiding, rapportage en administratieve werkzaamheden.  Een sessie voor individuele therapie is 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd, voor gezinnen is dat 60 minuten direct en 15 minuten indirect.  Bij individuele therapie kunt u ook kiezen voor 2 x 45 minuten.

Voor volwassenen wordt systeemtherapie helaas niet meer vergoed door de basis-of aanvullende zorgverzekering. 

Soms is er ook de mogelijkheid om afspraken te maken met uw werkgever wanneer problemen werkgerelateerd zijn.

De betaling kan contant of bij voorkeur per bankbetaling worden geregeld. U ontvangt een factuur. De BTW is in de tarieven verwerkt.

Een afzegging van afspraken dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Houdt u er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/wijzigen van een afspraak het volledige tarief in rekening kan worden gebracht.

Uw privacy is volledig gewaarborgd mede doordat er geen contracten zijn met zorgverzekeraars en daardoor geen behandelinhoud/diagnose gedeeld moet worden.