Welkom

Bij Praktijk Nelemans kunt u terecht voor individuele, relatie- of gezinsgesprekken als u er alleen of samen niet meer uitkomt.

De oplossingsgerichte gesprekken zullen er op gericht zijn om vanuit een deskundige, professionele maar ook vriendelijke, open houding samen tot een oplossing te komen waarin u centraal staat.

EMDR kan deel uit maken van de behandeling.

Wanneer u contact opneemt, zullen we een afspraak maken voor een eerste gesprek waarin we samen wensen, verwachtingen en mogelijkheden bespreken.

Belangrijke kenmerken van mijn praktijk zijn:

* Zowel volwassenen, jongeren en kinderen van alle culturen, sekse en seksualiteit zijn welkom

* Geen verwijzing huisarts nodig

* Laagdrempelig

* Uw privacy is van belang

* Ruimte voor humor!

Op deze site kunt u zich verder informeren. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen via info@praktijknelemans.nl 

Mijn werkgebied is de regio Noord-Holland- Noord van Alkmaar tot Texel.

Over mij

 

 

 

 

 

 

Welkom bij Praktijk Nelemans!

Mijn naam is Arianne Nelemans, individuele-, relatie- en gezinstherapeut en vanaf 2009 geregistreerd lid van de NVRG (Nederlandse Vakvereniging Relatie-en gezinstherapie).
Vanaf 1993 heb ik met plezier jarenlange ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren, gezinnen en relaties bij verschillende instellingen binnen de kinder- en jeugd-GGZ.

Sinds kort kunt u ook terecht bij mijn eigen praktijk, een praktijk waarin uw verhaal centraal staat en waar er met u als gesprekspartner samen wordt gewerkt aan het komen tot oplossingen of nieuwe inzichten. Als mens en gesprekspartner ben ik vriendelijk, open, oplossingsgericht, respectvol, deskundig, professioneel en gericht op samenwerken. Er is ruimte om serieus in gesprek te gaan, maar ook ruimte om te lachen en te relativeren. Uw privacy is gegarandeerd!

Voor mijn CV klik hier.

Registratie SKJ – Kwaliteitsregister Jeugd sinds 2017

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, collega’s, familie schoolklas of buurt. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een proces waarbij makkelijk ruis, misverstanden, vragen en gedachten die zich steeds blijven opdringen en problemen kunnen ontstaan. Er kunnen conflicten ontstaan, maar ook kun je als individu steeds meer gaan ervaren dat je niet lekker in je vel zit, je stemming afneemt of erg wisselt, je onverklaarbare lichamelijke klachten hebt en een gevoel van ontevredenheid hebt.

Het doel van de therapie kan heel verschillend zijn. Als therapeut zal ik aansluiten bij je eigen wensen en behoeften. Samen kunnen we onderzoeken  hoe we de cirkel kunnen doorbreken, inzicht kunnen verwerven in bijvoorbeeld je eigen krachten, vaardigheden, sterke punten en minder sterke punten, patronen. Versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving). Dit kan individueel, relationeel en als gezin.  Een systeemtherapeut staat niet alleen stil bij problemen, maar heeft ook oog voor de veerkracht van een systeem en stimuleert cliënten bij het zoeken naar eigen oplossingen. Bronnen van steun in de omgeving van de cliënt worden actief gezocht en waar mogelijk benut.

Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding, individuele systeemtherapie of systeembehandeling in groepsverband is ook mogelijk.

EMDR

Wat is EMDR?

EMDR is afgekort eye movement desensitization and reprossing, een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals bijvoorbeeld een ongeluk, ziekenhuisbezoek of geweldservaring in verschillende vormen.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de behandelaar of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend van links naar rechts worden aangeboden. Er wordt gewerkt met een serie van bewegingen of geluiden. Na elke serie/set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt  vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Op dit moment ben ik me verder aan het bekwamen in de EMDR. De EMDR kan ingezet worden voor enkelvoudige trauma’s, aanvullend of onderliggend aan de systeemproblematiek. Mensen met een (complexe) PTSS verwijs ik naar de hierin gespecialiseerde collega’s.

Voor meer informatie: vereniging EMDR Nederland